2022-12-07, AD 2022 nr 53

Fråga om en intensivvårdssjuksköterska, som hade varit föräldraledig under i princip hela det år som föregick lönerevisionen 2021, har blivit missgynnad i strid med 16 § föräldraledighetslagen.

Mål nr

A 136/21

Parter

Diskrimineringsombudsmannen
mot
Region Västmanland

Sökord

missgynnande, föräldraledighet, lönediskriminering, individuell och differentierad lönesättning

Lagrum och SFS:nr

16, 22 och 24 §§ föräldraledighetslagen (1995:584)

Rättsfall

AD 2009 nr 56, AD 2013 nr 18

Läs domen här

AD 53/22.pdf (öppnas i nytt fönster)