2022-12-14, AD 2022 nr 56

En arbetstagare åkte på en semesterresa till Nigeria och var borta från arbetet en och en halv månad, trots att han endast beviljats semester för drygt en vecka. Inför resan sjukanmälde han sig till arbetsgivaren. Efter återkomsten till arbetet presenterade han ett läkarintyg från Nigeria, vars äkthet arbetsgivaren ifrågasatte. Han avskedades från sin anställning med hänvisning till olovlig frånvaro. Arbetsdomstolen har funnit utrett att arbetstagaren inte var arbetsoförmögen på grund av sjukdom och att avskedandet varit lagligen grundat.

Mål nr

A 55/20

Parter

Svenska Transportarbetareförbundet
mot
Medieföretagen och Pressen Morgontjänst Kommanditbolag

Sökord

avskedande, läkarintyg, olovlig frånvaro, semesterresa, sjukdom

Lagrum och SFS:nr

18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall

AD 2021 nr 21

Läs domen här

AD 55/22.pdf (öppnas i nytt fönster)