2022-12-21, AD 2022 nr 57

Fråga om två kvinnor vid en internrekrytering har utsatts för könsdiskriminering genom att en man anställdes istället för någon av dem. Även fråga om en av kvinnorna missgynnats i strid med föräldraledighetslagen.

Mål nr

A 20/22

Parter

Handelsanställdas förbund
mot
Fremia och Arbetarnas Bildningsförbund

Sökord

anställningsförfarande, civilekonom, diskriminering, ekonom, ekonomiassistent, föräldraledig, internrekrytering, könsdiskriminering, missgynnande, rekrytering, teamekonom

Lagrum och SFS:nr

1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567), 16 § 22 § och 24 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Rättsfall

AD 1981 nr 169, AD 1987 nr 51, AD 1987 nr 67, AD 1989 nr 40, AD 2003 nr 55, AD 2010 nr 91, AD 2013 nr 18

Läs domen här

AD 57/22.pdf (öppnas i nytt fönster)