2022-12-21, AD 2022 nr 59

Inför att en arbetsgivare, ett flygbolag, avsåg att anlita en entreprenör för att utföra viss flygverksamhet förhandlades frågan med pilotföreningen enligt 38 § medbestämmandelagen. Entreprenören skulle tillhandahålla bl.a. flygplan och besättning och anlitade i sin tur en underentreprenör för bemanningen av planen. Därefter anlitades en ny underentreprenör för bemanningen av flygplanen. Fråga om arbetsgivaren varit skyldig att på nytt förhandla med pilotföreningen enligt 38 § medbestämmandelagen inför bytet av underentreprenör. Arbetsdomstolen har kommit fram till att det inte funnits någon sådan skyldighet.

Mål nr

A 132/21

Parter

Svenskt Pilotförening
mot
Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sökord

förhandlingsskyldighet, underentreprenör

Lagrum och SFS:nr

38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Rättsfall

AD 1979 nr 71, AD 1979 nr 129, AD 1981 nr 141, AD 1982 nr 165, AD 1988 nr 102, AD 2018 nr 50

Läs domen här

AD 59/22.pdf (öppnas i nytt fönster)