2023-10-04, AD 2023 nr 53

En arbetsgivare är inte skyldig att inför tillsättning av en anställning påkalla förhandling enligt 32 § anställningsskyddslagen när ingen faktiskt har företrädesrätt enligt 25 eller 25 a § anställningsskyddslagen beträffande den anställning som ska tillsättas.

Mål nr

A 135/22

Parter

Handelsanställdas förbund
mot
Åhléns AB och Föreningen Svensk Handel

Sökord

Förhandlingsskyldighet, Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, Företrädesrätt till återanställning

Lagrum och SFS:nr

32 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall

AD 1994 nr 105, AD 1995 nr 156 och AD 2000 nr 26

Läs domen här

AD 53/23.pdf (öppnas i nytt fönster)